Διάρκεια Ζωής και Διατηρησιμότητα Τροφίμων

1230166866Inside Page

Η διάρκεια ζωής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ποιότητας για όλα τα τρόφιμα. Συχνά οι καταναλωτές μπερδεύουν τις έννοιες και αδυνατούν να κατανοήσουν την διαφορά μεταξύ των φράσεων «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή «Ανάλωση έως».

Διάρκεια Ζωής

Αναφέρεται στο χρόνο μεταξύ της παραγωγής και της συσκευασίας ενός προϊόντος και του σημείου εκείνου όπου χαρακτηρίζεται ως μη αποδεχτό κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο το τρόφιμο παραμείνει ασφαλές, διατηρεί τα επιθυμητά  αισθητήρια, χημικά, φυσικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τις ετικέτες των θρεπτικών στοιχείων.

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (minimum durability)

Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο χρόνος ζωής του προϊόντος, δηλαδή το διάστημα εκείνο για το οποίο το τρόφιμο διατηρεί τα προδιαγεγραμμένα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του . Περιγράφεται στην επισήμανση με τη χρήση των φράσεων: «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» (best before) ή «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος» (best before end)

 

Ημερομηνία ανάλωσης (use by);

Με αυτόν τον όρο δίνεται η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί ένα ευαλλοίωτο τρόφιμο. Στην επισήμανση περιγράφεται με τη φράση “Ανάλωση έως” (use by)

 

Διαφορά “Ανάλωση κατά προτίμηση “και “ανάλωση έως”

Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με την έκφραση «Ανάλωση κατά προτίμηση» δίνεται σε προϊόντα που μετά από αυτήν την ημερομηνία θα έχουν υποστεί υποβάθμιση των οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτήρων τους αλλά μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή προς κατανάλωση και για κάποιο διάστημα πέραν της ημερομηνίας αυτής π.χ. κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Η έκφραση «Ανάλωση έως» δίνεται στην επισήμανση ευπαθών προϊόντων ,όπου η κατανάλωση τους πέραν της ημερομηνίας αυτής μπορεί να εμπεριέχει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.

Συνθήκες που επηρεάζουν την Διάρκεια Ζωής των προϊόντων

Οξυγόνο: Το οξυγόνο στον αέρα μπορεί να έχει βλαπτικές συνέπειες για λίπη, χρώματα τροφίμων, βιταμίνες, αρώματα και άλλα συστατικά τροφίμων. Μπορεί να προκαλέσει συνθήκες που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

Υγρασία: υπερβολική υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση του προϊόντος και της αλλοίωσης με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί και σε χημικές αντιδράσεις μπορούν να λάβουν χώρα.

Φως: Η έκθεση των τροφίμων στο φως μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση των συγκεκριμένων συστατικών των τροφίμων, όπως τα λίπη, πρωτεΐνες, βιταμίνες και, με αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό, οσμές, και η απώλεια βιταμινών.

Θερμοκρασία: Υπερβολική θερμοκρασία είναι επιζήμια για την αποθήκευση των τροφίμων. Με αυξημένη θερμοκρασία, κατανομή και πρωτεΐνες κάποιες βιταμίνες θα καταστραφούν. Το χρώμα, τη γεύση και την οσμή του ορισμένων προϊόντων μπορεί επίσης να επηρεαστούν. Για να ενισχυθεί η διάρκεια ζωής, αποθηκεύστε τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη. Αποφεύγετε την αποθήκευση των τροφίμων σε σοφίτα ή γκαράζ.

Ενδεικτικά παρουσιάζεται ένας πίνακας με την συνήθη διάρκεια ζωής τροφίμων που όλοι καταναλώνουμε ή διαθέτουμε στο σπίτι μας.

 

Τρόφιμο

Συνήθης Διάρκεια Ζωής

Κύριοι περιοριστικοί παράγοντες

Ψωμί

> 1 εβδομάδα συνθήκες περιβάλλοντος

Μπαγιάτικη γεύση, αλλαγή υφής

Σος &Σάλτες

1-2 χρόνια συνθήκες περιβάλλοντος

Μπαγιάτικη/Ταγκή γεύση, αλλαγή χρώματος

Τουρσί

2-3 χρόνια συνθήκες περιβάλλοντος

Μπαγιάτικη γεύση, αλλαγή υφής

Προϊόντα διατηρημένα με απλή ψύξη

> 4 μήνες για 0-8οC

Μικροβιακή αλλοίωση, αλλαγή γεύσης

Κατεψυγμένα Προϊόντα

1-1 ½ χρόνια σε ψύξη

Αλλαγή χρώματος/υφής

Κονσερβοποιημένα Προϊόντα

1- 1 ½ χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος

Αύξηση κασσίτερου

Κονσερβοποιημένα Προϊόντα

2-4 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλντος

Αλλαγή υφής/γεύσης

 

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>